piątek, 19 październik 2018
 


Start

Menu serwisu
Start
* * * * * * * * * *
Okres przedlokacyjny
Średniowiecze
Rzeczpospolita szlachecka
Pod zaborami
Powstanie Wielkopolskie 1918/1919
Druga Rzeczpospolita
Czasy współczesne
Pozostałe opracowania
Galeria
Nowości

Poniec - moje miasto

Darmowe statystyki
Szkoła przed półwieczem Drukuj
Czerwiec - miesiąc zakończenia nauki szkolnej - to czas podsumowania 10-miesięcznej pracy. To również okazja do wspomnień dla tych, którzy opuścili mury szkolne wiele lat temu. Cofnijmy się 50 lat wstecz, do roku szkolnego 1962/ 1963.
Młodsi czytelnicy mogą już nie wiedzieć, że system szkolny w tym okresie wyglądał inaczej niż współcześnie. Nie istniały gimnazja, a nauka w szkole podstawowej trwała 7 lat. Po jej zakończeniu uczniowie mogli wybrać liceum, technikum lub szkoły zawodowe.
Szkoła Podstawowa w Poniecu nie posiadała jeszcze patrona. Mieściła się w obecnym budynku gimnazjum przy ulicy Szkolnej. Był to jedyny budynek szkolny w Poniecu. Musiał on pomieścić aż 615 uczniów! Dla porównania warto dodać, że łączna liczba uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum dysponujących trzema budynkami w chwili obecnej wynosi 442 osoby. Szkoła posiadała 17 oddziałów. Jak na dzisiejsze czasy były one bardzo liczne. Tylko jeden miał 29 uczniów, jedenaście powyżej 30, a pięć ponad 40 osób. Rekordowa była klasa IIb, do której uczęszczało 45 uczniów.Na czele szkoły stał kierownik, a nie jak dziś - dyrektor. Był nim Stanisław Dembiński. Funkcję zastępcy pełnił Mieczysław Krauze. Kadrę nauczycielską stanowili: Józef Maścianica, nauczyciel bibliotekarz oraz Adam Kic, Dymitr Binczarowski, Grzegorz Dworniczak, Franciszek Guliński, Jan Samol, Helena Lewińska, Stefania Robaszewska, Maria Janiak, Teresa Cieślak, Regina Siedlewska, Krystyna Kujawska, Irena Krzyżyńska, Urszula Dworniczak, Czesława Binczarowska, Maria Dudka i Jadwiga Nawrocka.
Podobnie jak współcześnie, codzienny rytm pracy szkoły wzbogacały uroczystości. Tylko niektóre z nich przetrwały do czasów współczesnych. Oprócz uroczystości rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego był to Dzień Kobiet i Dzień Dziecka. Inne święta szkolne wynikały z odmiennej ideologii obowiązującej w ówczesnej Polsce. 12 października 1962 r. odbył się apel z okazji Święta Wojska Polskiego. Święto było obchodzone w Polsce Ludowej na pamiątkę bitwy pod Lenino stoczonej w 1943 r. Akademię szkolną przygotowało koło Ligi Przyjaciół Żołnierza, którego opiekunem był Dymitr Binczarowski. W listopadzie zamiast Święta Niepodległości obchodzono rocznicę rewolucji bolszewickiej w Rosji 1917r., nazywaną wówczas Wielką Socjalistyczną Rewolucją Październikową. Z tej okazji młodzież szkolna przedstawiła program dla społeczeństwa w Domu Kultury przy ulicy Krobskiej. Władze PRL wielką wagę przywiązywały do obchodów Święta Pracy w dniu 1 maja. W całym kraju, w tym także w Po- niecu, odbywały się pochody, w których uczniowie brali udział obowiązkowo. W przeddzień tego święta młodzież szkolna zaprezentowała program dla społeczeństwa. Nauczyciel Adam Kic wygłosił prelekcję, występował chór szkolny i orkiestra szkolna pod kierunkiem Zofii Dembińskiej. Uczniowie: Aleksandra Kosmala, Ciesielski i Danuta Ledworowska recytowali utwory poetyckie.Nie obchodzono 14 października Dnia Edukacji Narodowej. Świętowano natomiast Dzień Nauczyciela w drugiej połowie listopada. W 1962 r. miał on szczególny charakter, ponieważ był związany z 40. rocznicą rozpoczęcia pracy pedagogicznej przez kierownika szkoły Stanisława Dembińskiego i Helenę Lewińską. Jubilaci oprócz życzeń otrzymali kwiaty i książki od Komitetu Powiatowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, powiatowych władz Związku Nauczycielstwa Polskiego i Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Gostyniu. Podkreślano, że „Nasi dostojni Jubilaci swoją 40 - letnią ofiarną pracą szkolną i społeczną zapisali chlubną kartę w dziejach naszego miasta - Ponieca”. Młodzież szkolna przedstawiła program artystyczny. Jak zwykle występował chór, orkiestra, kółko taneczne. Partie solowe na akordeonie wykonywał Czesław Hądzlik z kl. VIc, a na fortepianie Hania Wujek z kl. IVa. Wiersze recytowali: Zachulska z VIb, Roman Szymański z Illb, Lala Wolanin z VIa.
Rok szkolny 1962/ 1963 przyniósł dwa smutne wydarzenia. 4 września 1962 r. zmarł Stefan Liebert, inspektor szkolny powiatu gostyńskiego, a 17 czerwca 1963 r. Franciszek Wujczak, przewodniczący Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Poniecu. W obydwu uroczystościach żałobnych brali udział pracownicy szkoły i delegacje uczniów.
Dochodziło także do niespodziewanych przerw w pracy szkoły. W dniach 22 - 26 stycznia na mocy Zarządzenia Ministra Oświaty zostały zawieszone zajęcia szkolne z powodu braku opału. Następnie Kuratorium Okręgu Szkolnego Poznańskiego przedłużyło przymusową przerwę do 14 lutego 1963 r.Dzięki temu uczniowie mieli dodatkowe dni wolne, w terminie zbliżonym do współczesnych ferii zimowych. Planowe ferie zimowe w tym czasie obejmowały dwa tygodnie w okresie świąt Bożego Narodzenia. Odbywały się one od 24 grudnia 1962 r. do 6 stycznia 1963 r. W czasie ferii odbyły się gry i zabawy na lodzie, saneczkowanie, jazda na łyżwach, wyświetlanie filmów, zajęcia świetlicowe, zbiórki harcerskie, kominki, śpiewy, tańce, gra na instrumentach. Udział dzieci w zajęciach wahał się od 25 do 50 dziennie. Ferie wiosenne odbywały się, jak współcześnie, w okresie wielkanocnym.
Omawiany rok szkolny zakończył się 29 czerwca 1963 r. Dwa dni wcześniej pożegnano uczniów klas siódmych w liczbie 100 osób. Uroczystość odbyła się w Sali Klubu Międzyzakładowego przy ulicy Krobskiej. Po wręczeniu świadectw i nagród „odbyła się uroczysta kawa i zabawa, na której obecni byli przedstawiciele Komitetu Rodzicielskiego, władz i partii, grono nauczycielskie i uczniowie”.

Opracowane na podstawie kroniki szkolnej

GRZEGORZ WOJCIECHOWSKI
Wieści z gminy Poniec
Nr 30 Czerwiec 2013
Następny >

Top!